Zakres

Szkolenia są elementem usługi audyt+wdrożenie oraz outsourcingu, aczkolwiek organizujemy je także odrębnie. Wówczas usługa ta obejmuje organizację szkoleń 2 lub 6-8 godzinnych, zarówno zewnętrznych (organizowanych samodzielnie lub we współpracy z danym podmiotem dla innych instytucji) jak i wewnętrznych (organizowanych w siedzibie Zleceniodawcy tylko dla jego własnych potrzeb) z zakresu ochrony danych osobowych.

Cena

Koszt powyższej usługi kształtuje się w sposób następujący:

Szkolenie zewnętrzne: 300,00 PLN netto/os. (grupa co najmniej 10 osobowa)

Szkolenie wewnętrzne:

  • od 1 do 5 osób: 200,00 PLN netto/os.
  • od 6 do 10 osób: 180,00 PLN netto/os.
  • od 11 do 20 osób: 150,00 PLN netto/os.
  • od 21 do 35 osób: 120,00 PLN netto/os.
  • od 36 do 50 osób: 100,00 PLN netto/os.

W przypadku większej ilości pracowników aniżeli 50 zachodzi potrzeba zorganizowania co najmniej 2 szkoleń.

KONSULTING

Oferujemy także usługę konsultingu, która jest skierowana przede wszystkim do tych wszystkich, którzy zdecydowali się dbać „na własną rękę” o ochronę danych osobowych w swojej organizacji, aczkolwiek chcieliby mieć możliwość konsultacji w tym zakresie z tytułu podejmowanych przez siebie działań i stosowanych rozwiązań. Konsulting obejmuje także porady prawne – wówczas do Państwa dyspozycji jest Radca Prawny Polskiej Agencji Ochrony Danych oraz doradztwo w zakresie IT, gdzie korzystacie Państwo z doświadczenia naszych informatyków.

Konsulting ma charakter kontaktu e-mailowego. Średni czas odpowiedzi na skierowane przez Państwa zapytania wynosi ok 3 dni.

Niezależnie od ilości kierowanych zapytań w skali miesiąca koszt przedmiotowej usługi wynosi 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych netto) miesięcznie.

UWAGA: Nie wyceniamy pojedynczych konsultacji.