Paweł Waniek –Inspektor Ochrony Danych. Wykładowca i Manager kierunku studiów podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu pt. Ochrona Danych Osobowych i Bezpieczeństwo Informacji”. Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Głos Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”, która odbyła się w Radomiu w 2017 r. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z przedmiotowego zakresu, także w roli prelegenta (m.in. konferencje: III i IV Głos IT organizowane przez firmę Kerberos oraz szkolenia realizowane we współpracy z WSH w Radomiu, PAOD czy Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej).

Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku: filologia angielska. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku: rachunkowość i podatki, realizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu oraz na kierunku: ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, realizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod patronatem GIODO.

 

 

Józef Waniek – Inspektor Ochrony Danych. Wieloletni Dyrektor zarządzający państwowymi i publicznymi jednostkami ochrony zdrowia z dużym doświadczeniem i stażem zawodowym. Jednostka przez Niego zarządzana pozytywnie przeszła kontrolę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Legitymuje się posiadaniem Międzynarodowego Certyfikatu Audytora Wiodącego Normy ISO – 27001:2005 wydanego przez TUW Nord Group – Polska oraz certyfikatu z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych.

Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej oraz studiów podyplomowych z systemów zarządzania organizowanych przez „STOMOZ” w Warszawie. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, w tym organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych w Katowicach.

 

 

 

Agnieszka Sobczak – Radca Prawny Polskiej Agencji Ochrony Danych. Pracuje także jako Radca Prawny Centrali KRUS w Warszawie oraz prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego, która świadczy pomoc prawną, usługi prawne, porady prawne, obsługę prawną firm i prowadzenie spraw sądowych na terenie całej Polski. W 2011 roku została wpisana na listę kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Od 2016 jest ekspertem w Instytucje Gospodarki Rolnej w Warszawie. 

W 2004 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. W 2009 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tytuł doktora nauk prawnych obroniła w 2010 roku.