Czy wymagana jest zgoda osób na publikowanie zdjęć na których się one znajdują?

To zależy. Jeśli osoba znajdująca się na zdjęciu jest elementem większej całości to nie. Co rozumiemy przez większą całość? Wydarzenia publiczne np. koncerty, festyny, mogą to być też skromniejsze eventy jak np. wigilia pracownicza. Takie zdjęcia przedstawiają z reguły zbiorowisko ludzi. Wówczas taka zgoda nie jest potrzebna. Jeśli jednak na fotografii znajduje się tylko jedna

Kogo należy przeszkolić z zakresu ochrony danych osobowych?

Wszystkich, począwszy od pracowników fizycznych na kadrze zarządzającej skończywszy. Należy pamiętać, że każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego przez siebie stanowiska, stanowi ogniwo systemu bezpieczeństwa. Co prawda nie wszyscy z racji na charakter swojej pracy będą musieli posiadać upoważnienie do przetwarzania danych, ale już każdy powinien podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności i zostać przeszkolony z zakresu

Czy nadzór nad ochroną danych osobowych może sprawować ktoś inny niż Inspektor Ochrony Danych?

Tak. Jeżeli przepisy nie nakładają na nas obowiązku powołania IOD mamy zasadniczo trzy wyjścia: I tak powołać Inspektora Ochrony Danych do czego namawia Grupa Robocza art. 29 ds. Ochrony Danych. Argumentowane jest to tym, że wówczas po prostu będzie łatwiej Administratorowi zadbać o zgodne z przepisami przetwarzanie danych. Pamiętajmy, że dane przetwarza praktycznie każdy podmiot

Kto jest zobligowany do posiadania u siebie Inspektora Ochrony Danych?

O tym kto może a kto musi posiadać u siebie Inspektora Ochrony Danych (IOD) mówi ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych w art. 37 ust. 1 oraz wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’) wydane przez Grupę Roboczą art. 29 ds. Ochrony Danych. W obu tych dokumentach czytamy, że Inspektor musi być powołany jeśli: przetwarzania dokonują

Kogo dotyczy ochrona danych osobowych?

Ochrona danych osobowych dotyczy wszystkich tych, którzy takowe dane przetwarzają. Mowa tutaj zarówno o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i międzynarodowych korporacjach. Skala, rozmiar i charakter działalności nie determinują bowiem samej istoty ochrony danych bo te musi chronić każdy. Różnica polega na tym, że niektórzy muszą mieć ten proces zdecydowanie bardziej sformalizowany i do

Co to w zasadzie są dane osobowe?

Pytanie jak najbardziej zasadne, gdyż dzisiaj pod pojęciem danych osobowych mieści się zdecydowanie więcej informacji niż imię, nazwisko, adres, które jako pierwsze przychodzą do głowy. Dane osobowe to zatem informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,

ZACZYNAMY

Szanowni Państwo, Ochrona danych osobowych jest tematyką kompleksową i poddawaną względnie często różnego rodzaju zmianom. Najbliższe, niezwykle istotne i obszerne czekają nas 25 maja 2018 r. To właśnie od tego dnia będą egzekwowane postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z