Prawo do bycia zapomnianym

w momencie złożenia takiego żądania przez osobę, której dane dotyczą i uznania go za zasadne przez Administratora, dane należy usunąć zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Przez usunięcie danych w formie elektronicznej rozumiemy zarówno ich kasację z systemu, ale także backupu, który powinien być usuwany po 72h. Często backup jest wykorzystywany jako archiwum. Jednak