Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że wespół z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu organizujemy kurs Inspektora Ochrony Danych. Jest on skierowany przede wszystkim do osób NIE POSIADAJĄCYCH wykształcenia prawniczego i/lub informatycznego, piastujących już funkcję IOD jak również do tych wszystkich, którzy IOD dopiero pragną zostać. Pokażemy jak zorganizować pracę Inspektora, jaką ma on funkcję w organizacji, jakie zadania, czy i co mu powinien zapewnić administrator, IOD na etacie  vs IOD outsourcingowy, tworzenie dokumentacji ODO oraz tzw. dokumentacji towarzyszącej (np. Regulamin Organizacyjny, Plany Ciągłości Działania, Polityka Kancelaryjna)  oraz udowodnimy, że odpowiedź na pytanie: czy osoba nie będąca prawnikiem lub informatykiem może być skutecznym IOD, brzmi: TAK.

Kurs będzie podzielony na 3 szkolenia, z których pierwsze odbędzie się 10 grudnia w murach WSH w Radomiu przy ul. Traugutta 61a. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: www.podyplomowe@wsh.pl, natomiast program pierwszego spotkania przedstawia się następująco:

 

SZKOLENIE I: PODSTAWY I ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Radom, 10 grudnia 2019 r.

CEL I ZAKRES

Prezentacja podstaw prawnych ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz zasad i praw ujętych w RODO.

PROGRAM

 1. Podstawowe akty prawne (RODO i ustawa o ochronie danych osobowych).
 2. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • ograniczony cel przetwarzania,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość danych,
 • ograniczone przechowywanie,
 • integralność i poufność,
 • rozliczalność.
 1. Przetwarzanie danych zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych
 • warunki przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych,
 • privacy by design i privacy by default,
 • profilowanie.
 1. Obowiązek informacyjny i prawa osób
 • prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczonego przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do niepodlegania profilowaniu.
 1. Udostępnianie danych osobowych
 • weryfikowanie wniosków o udostępnienie danych,
 • przygotowywanie odpowiedzi,
 • prowadzenie rejestru udostępnień.
 1. Powierzenie danych osobowych
 • różnica między powierzeniem a udostępnieniem
 • konstrukcja umowy powierzenia.
 1. Transfer danych do państwa trzeciego.
 2. Certyfikacja, skargi, naruszenia, incydenty i administracyjne kary pieniężne