2 EDYCJA SZKOLENIA „JAK UNIKNĄĆ KARY ZA RODO?”

Kolejne szkolenie z cyklu „Jak uniknąć kary za RODO?” W związku z zapytaniami postanowiliśmy zorganizować 2 edycję, tym razem w terminie 27 czerwca. 2 kary na gruncie RODO w Polsce, 100 w całej Europie. Jak ich uniknąć? Jak się przygotować do kontroli? Współpracować z UODO czy „iść z nim na wymianę ciosów”? O tym wszystkim opowie Paweł Waniek. ZAPRASZAMY!

RAMOWY PLAN:

  1. Konsekwencje z tytułu nie przestrzegania przepisów. Jakie konkretnie kary przewiduje RODO oraz polska ustawa o ochronie danych osobowych – czy oprócz grzywny przedsiębiorcy rzeczywiście grozi więzienie?
  2. Obowiązek informacyjny – pierwszy powód nałożenia kary finansowej w Polsce. Jak mu sprostać, co należy zrobić?
  3. Zasady przetwarzania danych osobowych – inne kluczowe zagadnienia RODO (oprócz obowiązku informacyjnego), których nie spełnienie grozi poważnymi konsekwencjami.
  4. IOD – powoływać czy nie? Czy i kto oprócz Inspektora może u nas dbać o ochronę danych osobowych?
  5. Kontrola UODO – jak może wyglądać, ile może trwać, jakie są kompetencje kontrolujących? (analiza autentycznego Protokołu pokontrolnego UODO)
  6. Pytania od uczestników.

KIEDY: 27.06.2019 r (czwartek) godz. 9.00
GDZIE: Radom, ul. Rwańska 7
CZAS: Około 4-5 h (licząc przerwy).

CENA:

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o dokonywanie płatności do dnia 25.06.2019

Cena 150 zł netto (184,50 zł brutto)

Nr konta: 57 1950 0001 2006 0298 3116 0002

Polska Agencja Ochrony Danych

W tytule przelewu prosimy podać:

Opłata za szkolenie za (imię i nazwisko uczestnika)

Zamówienie można złożyć pod numerem telefonu: 605 691 700 oraz drogą mailową na adres: biuro@paod.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy fakturę wraz informacjami o szkoleniu.

Prowadzący:

Paweł Waniek –Inspektor Ochrony Danych. Wykładowca i Manager kierunku studiów podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu pt. Ochrona Danych Osobowych i Bezpieczeństwo Informacji”. Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Głos Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”, która odbyła się w Radomiu w 2017 r. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z przedmiotowego zakresu, także w roli prelegenta (m.in. konferencje: III i IV Głos IT organizowane przez firmę Kerberos oraz szkolenia realizowane we współpracy z WSH w Radomiu, PAOD czy Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej).

Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku: filologia angielska. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku: rachunkowość i podatki, realizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu oraz na kierunku: ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, realizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod patronatem GIODO.