SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

TYTUŁ: Jak uniknąć kary za RODO?

Stało się! Po ponad 10 miesiącach obowiązywania RODO, w Polsce nałożona została pierwsza kara finansowa na gruncie RODO. Wyniosła ona 943 tys. zł. Otrzymała ją spółka z Warszawy za nie wywiązanie się z obowiązku informacyjnego. W kuluarach mówi się o kolejnych dwóch karach pieniężnych, które ma zamiar nałożyć Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontrole trwają. W międzyczasie doszło do kolejnego precedensowego wydarzenia w postaci nałożenia kary pozbawienia wolności w skutek m.in. złamania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.Powyższe wydarzenia rodzą pytania: jak się przygotować do kontroli UODO? Jak uniknąć kary? Co w przypadku jej nałożenia: gdzie i do kogo się odwoływać? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć na szkoleniu organizowanym przez Polską Agencję Ochrony Danych.

RAMOWY PLAN:

1. Konsekwencje z tytułu nie przestrzegania przepisów. Jakie konkretnie kary przewiduje RODO oraz polska ustawa o ochronie danych osobowych – czy oprócz grzywny przedsiębiorcy rzeczywiście grozi więzienie?

2. Obowiązek informacyjny – pierwszy powód nałożenia kary finansowej w Polsce. Jak mu sprostać, co należy zrobić?

3. Zasady przetwarzania danych osobowych – inne kluczowe zagadnienia RODO (oprócz obowiązku informacyjnego), których nie spełnienie grozi poważnymi konsekwencjami.

4. IOD – powoływać czy nie? Czy i kto oprócz Inspektora może u nas dbać o ochronę danych osobowych?

5. Kontrola UODO – jak może wyglądać, ile może trwać, jakie są kompetencje kontrolujących? (analiza autentycznego Protokołu pokontrolnego UODO)

6. Pytania od uczestników.

KIEDY: 29.05.2019 r (środa) godz. 9.00
GDZIE: Radom, ul. Biznesowa 9
CZAS: Około 4-5 h (licząc przerwy).

CENA:

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o dokonywanie płatności do dnia 27.05.2019

Cena 120 zł netto (147,60 zł brutto)

Nr konta: 57 1950 0001 2006 0298 3116 0002

Polska Agencja Ochrony Danych

W tytule przelewu prosimy podać:

Opłata za szkolenie za (imię i nazwisko uczestnika)

Zamówienie można złożyć drogą mailową na adres: biuro@paod.pl

Po otrzymaniu odeślemy fakturę wraz informacjami o szkoleniu.

Temat szkolenia: Jak się przygotować do kontroli UODO?

Co w przypadku nałożenia kary: gdzie i do kogo się odwoływać?

Kontakt pod nr. 605 691 700

Prowadzący:

Paweł Waniek –Inspektor Ochrony Danych. Wykładowca i Manager kierunku studiów podyplomowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu pt. Ochrona Danych Osobowych i Bezpieczeństwo Informacji”. Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Głos Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”, która odbyła się w Radomiu w 2017 r. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z przedmiotowego zakresu, także w roli prelegenta (m.in. konferencje: III i IV Głos IT organizowane przez firmę Kerberos oraz szkolenia realizowane we współpracy z WSH w Radomiu, PAOD czy Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej).

Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku: filologia angielska. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku: rachunkowość i podatki, realizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu oraz na kierunku: ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, realizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod patronatem GIODO.