Polska Agencja Ochrony Danych zaprasza na szkolenie:

Warsztaty RODO – tworzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i dokumentacji towarzyszącej

Ochrona danych osobowych to złożone, względnie często modyfikowane zagadnienie. Odgrywa coraz większą rolę, nie tylko w codziennym życiu, ale także w szeroko rozumianym biznesie. Faktem, który potwierdza tę tezę, jest uregulowanie tej kwestii na poziomie prawa europejskiego i przyjęcie tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Celem szkolenia będzie pokazanie jak opracować jeden z najważniejszych i kluczowych środków techniczno-organizacyjnych jakim jest stosowna dokumentacja. Ta składa się nie tylko z regulacji sensu stricte traktujących o ochronie danych osobowych, ale także tzw. dokumentacji towarzyszącej tj. m.in. Regulaminu Organizacyjnego, Polityki Kadrowej, Instrukcji Kancelaryjnej i innych, w których pożądane jest posiadanie zapisów nawiązujących do wdrożonego u danego podmiotu systemu bezpieczeństwa i ochrony danych.

Ramowy program:

1. Dokumentacja jako jeden z techniczno-organizacyjnych środków ochrony danych osobowych

2. Tworzenie Polityki Ochrony Danych Osobowych

3. Tworzenie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

4. Tworzenie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych

5. Tworzenie Regulaminu Organizacyjnego

6. Tworzenie Polityki Kadrowej

7. Tworzenie Instrukcji Kancelaryjnej

8. Tworzenie Planów Ciągłości Działania

9. Tworzenie Regulaminu Pracy

10. Tworzenie Regulaminu Wynagradzania

Termin szkolenia: 4 października 2018r.(czwartek) w godz. 9.30-15.00

Miejsce: Radom, ul. Biznesowa 9

Cena: 500 zł +VAT- za same warsztaty; 800 zł + VAT-za warsztaty i wzorcowe regulacje. Przy zgłoszeniu minimum 2 osób rabat 15%.

Koszt szkolenia obejmuje: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (w przypadku wyboru opcji z wzorcowymi regulacjami), dyplomy ukończenia szkolenia, lunch i catering.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: biuro@paod.pl podając imię, nazwisko oraz dane firmy (adres, siedziba, NIP).

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!

Prowadzący:

Paweł Waniek Urodzony 20 stycznia 1989 roku w Warszawie, na stałe mieszkający w Radomiu, gdzie ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku: filologia angielska. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku: rachunkowość i podatki, realizowane przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, a także na kierunku: ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, realizowane na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z ochroną danych osobowych związany od 2013 roku. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w kilku podmiotach. Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji „Głos Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”. Pomysłodawca inicjatywy pt. Polska Agencja Ochrony Danych. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji z zakresu ochrony danych osobowych, także w roli prelegenta (m.in. III i IV Głos IT organizowane przez firmę Kerberos). Współpracował także z telewizją ZEBRRA.tv działając jako Doradca klienta biznesowego oraz Komentator sportowy. Interesuje się historią Polski, ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji, promocją i marketingiem, zjawiskiem remediacji oraz sportem (gry zespołowe).