Zależy od sytuacji. Pamiętajmy, że dane osobowe dotyczą osób fizycznych. Niemniej jednak faktury i to wcale nie wystawione dla osoby fizycznej, również podlegają pod RODO. Jeżeli bowiem na fakturze mamy „Jak Kowalski s.c. 26-600 Radom, ul. Radomska 76” to co prawda nie ma danych osobowych sensu stricte, gdyż informacje dotyczą firmy. Aczkolwiek jak czytamy w samej definicji danych osobowych – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Art. 4 ust. 1 RODO mówi, iż „możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować […]”. Za pomocą takiej faktury jak najbardziej w sposób pośredni możemy zidentyfikować p. Jana Kowalskiego jako TEGO Jana Kowalskiego. A zatem faktory, jak pozostałe dokumenty w formie papierowej zawierające dane osobowe, należy przechowywać w stosowny sposób. Jeżeli zaś chodzi o podstawy prawne dotyczące zamawiania, to przede wszystkim widzę tutaj dwa przypadki, którymi są lit b oraz f w art. 6 ust. 1. Pierwszy przypadek dotyczy zawarcia umowy i podjęcia działań w związku z jej realizacją. Zatem przed dokonaniem zamówienia spisujemy umowę, w której określamy jakie dane nam są potrzebne i do czego. Mamy również drugą możliwość, którą jest przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Pozyskanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu od Zamawiającego jak najbardziej jest takim prawnie uzasadnionym interesem, gdyż realizując zamówienie musimy wiedzieć gdzie dostarczyć dany produkt oraz komu.