Obowiązek informacyjny można spełnić na wielu płaszczyznach i do tego namawiam. Mamy do dyspozycji np. tablicę ogłoszeń/informacyjną w naszej placówce, mamy dokumenty papierowe w postaci ulotek, umów/formularzy/ regulaminów załączanych do umów. Można także stworzyć stosowną zakładkę na stronie internetowej. W tych wszystkich miejscach możemy umieścić dane Administratora oraz jeżeli został powołany dane kontaktowane Inspektora Ochrony Danych. Pamiętajmy bowiem, że jeżeli mamy go powołanego, to właśnie on służy jako punkt kontaktowy nie tylko dla organu nadzorczego ale także naszych klientów / petentów / kontrahentów / współpracowników.