Administrator, jeśli podjął decyzję o usunięciu danych z bazy w związku ze złożeniem przez daną osobę takiego żądania, musi ją o tym poinformować. W takiej informacji zwrotnej należy nawiązać do żądania przedłożonego przez osobę, której dane dotyczą, umieścić oznaczenie Administratora, podstawę prawną na bazie której doszło do usunięcia oraz datę realizacji żądania. Sam fakt możliwości usunięcia danych z bazy to spełnienie obowiązku informacyjnego, który można wykonać na kilka sposobów, z czego kilka przykładowych zostało przeze mnie podanych poniżej.