to zależy od decyzji Administratora i jest powiązane z udzielaniem/cofaniem zgód oraz formą spełnienia obowiązku informacyjnego. W ramach spełnienia tegoż obowiązku trzeba poinformować osobę, której dane dotyczą także o przysługujących jej prawach m.in. prawo do bycia zapomnianym, nie podlegania profilowaniu, usunięcia, sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania…jeżeli jest powołany IOD to należy powiadomić zainteresowane osoby, iż wszelkie kwestie związane z ochroną danych – w tym korzystanie z praw, należy załatwiać poprzez kontakt z nim. Wówczas Inspektor otrzymując zgłoszenie podejmie stosowne działania zmierzające do wypełnienia (bądź też nie – jeśli przepis stosownej ustawy mówi inaczej) żądania osoby, której dane dotyczą. Jeżeli znajdowanie się w bazie jest możliwe tylko na zasadzie udzielonej zgody, która zostaje cofnięta, no to w zależności od przyjętych przez Administratora rozwiązań, żądanie zostanie przesłane przez osobę, której dane dotyczą w jeden z dostępnych sposobów.