Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej i Polska Agencja Ochrony Danych zapraszają na szkolenie

z zakresu ochrony danych osobowych:

RODO – nowe wyzwanie dla przedsiębiorców

Ochrona danych osobowych to złożone, względnie często modyfikowane zagadnienie. Odgrywa coraz większą rolę, nie tylko w codziennym życiu, ale także w szeroko rozumianym biznesie. Faktem, który potwierdza tę tezę, jest uregulowanie tej kwestii na poziomie prawa europejskiego i przyjęcie tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Celem szkolenia będzie pokazanie przyczyn zmian w przepisach, omówienie istoty przetwarzania danych i ich ochrony, a także wyjaśnienie wszelkich niezbędnych działań, których podjęcie jest nieodzowne w celu dostosowania działającego w organizacji systemu bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych do nowych wymogów.

Ramowy program:

1.RODO, wytyczne Grupy roboczej Art. 29 oraz nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych – zarys nowych przepisów i rekomendacji oraz przyczyny ich wprowadzenia.

2.Charakterystyka przetwarzania danych osobowych: pojęcia, definicje, zasady i obowiązki.

3.Administrator, współadministratorzy, podmiot przetwarzający.

4.Legalność przetwarzania danych, obowiązek informacyjny i klauzule zgód.

5.Prawa osób, których dane dotyczą.

6.Status i rola Inspektora Ochrony Danych w organizacji.

7.Tworzenie dokumentacji z uwzględnieniem „privacy by design” i „privacy by default”.

8.Analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania.

9.Kompetencje organu nadzorczego, naruszenia, kontrole, certyfikacja oraz kary.

10.Droga do wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych w organizacji.

Termin i miejsce szkolenia: 25 kwietnia 2018r.(środa) w godz. 9.00-15.00 w siedzibie IP-H ZR przy ul. Rwańskiej 7 w Radomiu.

Cena (6 godzin): 200 zł +VAT-dla członków Izby; 250 zł + VAT-dla firm niezrzeszonych. Przy zgłoszeniu minimum 3 osób rabat 10%.

Koszt szkolenia obejmuje: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, dyplomy ukończenia szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Więcej informacji na stronie link