Odpowiedzialność za ochronę danych osobowych, niezależnie od tego czy jest powołany Inspektor Ochrony Danych czy nie, zawsze spoczywa na Administratorze. Nie oznacza to oczywiście, że IOD nie może ponieść konsekwencji jeśli nie dopełnił sowich obowiązków lub gdy wręcz działał na szkodę Administratora z premedytacją.