Wszystkich, począwszy od pracowników fizycznych na kadrze zarządzającej skończywszy. Należy pamiętać, że każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego przez siebie stanowiska, stanowi ogniwo systemu bezpieczeństwa. Co prawda nie wszyscy z racji na charakter swojej pracy będą musieli posiadać upoważnienie do przetwarzania danych, ale już każdy powinien podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności i zostać przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych. To pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa informacji i wprowadzić odpowiednią kulturę organizacyjną.