Ochrona danych osobowych dotyczy wszystkich tych, którzy takowe dane przetwarzają. Mowa tutaj zarówno o osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i międzynarodowych korporacjach. Skala, rozmiar i charakter działalności nie determinują bowiem samej istoty ochrony danych bo te musi chronić każdy. Różnica polega na tym, że niektórzy muszą mieć ten proces zdecydowanie bardziej sformalizowany i do tego w określonych przypadkach posiadać u siebie Inspektora Ochrony Danych.