Powierzenie danych to ich przekazanie innemu podmiotowi po to, aby były one przetwarzane przez niego w naszym imieniu. Nie zmienia się zatem Administrator, którym wciąż jesteśmy my. Z takim podmiotem podpisywana jest umowa powierzenia przetwarzania danych, która umożliwia nam także jego kontrolę oraz pozwala wymusić usunięcie przekazanych danych oraz ich kopii papierowych i elektronicznych w momencie zakończenia współpracy.

Udostępnienie danych natomiast, to ich przekazanie uprawnionemu podmiotowi, który w momencie ich otrzymania staje się nowym Administratorem. Od tego momentu nie mamy wpływu ani też nie ponosimy odpowiedzialności za to co się z tymi danymi stanie, oczywiście pod warunkiem, że zostały one udostępnione zgodnie z prawem.