To zależy. Jeśli osoba znajdująca się na zdjęciu jest elementem większej całości to nie. Co rozumiemy przez większą całość? Wydarzenia publiczne np. koncerty, festyny, mogą to być też skromniejsze eventy jak np. wigilia pracownicza. Takie zdjęcia przedstawiają z reguły zbiorowisko ludzi. Wówczas taka zgoda nie jest potrzebna. Jeśli jednak na fotografii znajduje się tylko jedna lub kilka osób, co nie stwarza problemów jeśli chodzi o ich identyfikację, to wówczas należałoby taką zgodę uzyskać. Wyjątkami są jeszcze:

  1. sytuacja kiedy za zrobienie takiego zdjęcia, osoby na nim się znajdujące otrzymałyby wynagrodzenie. Wtedy w zawieranej z nimi umowie należy umieścić stosowne zapisy traktujące o warunkach upubliczniania ich wizerunku;
  2. sytuacja kiedy zdjęcie przedstawia osobę powszechnie znaną, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.