Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez określony podmiot, ma prawo egzekwować od niego jako Administratora pewnych praw. Są to:

 1. Prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania;
 2. Prawo dostępu;
 3. Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych;
 4. Prawo do usunięcia danych;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. Prawo do przenoszenia danych;
 7. Prawo do sprzeciwu;
 8. Prawo do bycia zapomnianym;
 9. Prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Dysponujemy także możliwością wniesienia skargi do GIODO/PUODO jeśli stwierdzimy, że nasze dane są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem lub jeśli Administrator bezzasadnie odmówił wykonania wobec nas któregoś z przysługujących nam praw.

 

 

Powyżej zamieściliśmy odpowiedź na najczęsciej zadawane pytania typu:

 • czego możemy oczekiwac od administratora serwera pocztowego
 • jakie prawa są dostępne
 • czy prawo do usunięcia danych jest reulowane prawnie…