Pytanie jak najbardziej zasadne, gdyż dzisiaj pod pojęciem danych osobowych mieści się zdecydowanie więcej informacji niż imię, nazwisko, adres, które jako pierwsze przychodzą do głowy. Dane osobowe to zatem informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przykłady: e-mail, pseudonim, nick, login, hasło, nr rejestracyjny samochodu, PESEL, IP, odcisk palca, wizerunek

Ważne: Informacje o osobie zmarłej nie są uznawane za dane osobowe!